slika


Hipotekarna banka AD Podgorica





HIPOTEKARNA BANKA nudi svojim klijentima najširi mogući spektar usluga, izvršavajući njihove naloge i pružajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i cijelo njeno osoblje osiguravaju dosljednost u izvršavanju naloga klijenata, štiteći njihove interese i osiguravajući povjerljivost transakcija, usluga i svih podataka povezanih s klijentima, a sve u skladu s najboljom međunarodnom praksom i važećim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o uslugama Hipotekarne banke za pravne i fizičke osobe dostupne su od naših službenika putem e-pošte, telefona ili lično u bilo kojoj od prostorija Hipotekarne banke.

FINANSIJSKE USLUGE BANKE - poslovanje sa stanovništvom:

-Transakcijski računi

-Štednja

-Platne kartice

-Gotovinski krediti

-Potrošački krediti

-HB KLIK (elektronsko bankarstvo)

-mHB KLIK (mobilno bankarstvo)

-Kastodi (investiciono bankarstvo)

FINANSIJSKE USLUGE BANKE - korporativno poslovanje:

-Platni promet

-Depoziti

-Zajmovi

-Kastodi (investiciono bankarstvo)

-Platne kartice

-HB KLIK (elektronsko bankarstvo)

-mHB KLIK (mobilno bankarstvo)



Adresa: Josipa Broza Tita 67, Podgorica

Telefon: +382 77 700 198; +382 67 638 588

Fax: +382 77 700 195

Email: hipotekarna@hb.co.me

Web: www.hipotekarnabanka.com

Radno vrijeme:

ponedeljak-petak: 08:00 – 16:00h




slika



        



KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV