slika


Labor DOO Podgorica

Labor DOO je mikrokreditna finansijska institucija sa sjedištem u Podgorici. Obavlja aktivnosti u vezi sa odobravanjem mikro kredita iz sopstvenih i pozajmljenih sredstava, izdavanje garancija licima iz člana 88, stav 2, Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnom poslovanju, kao i pružanje konsultantskih usluga.Adresa: Vuka Karadžića broj 5, Podgorica

Telefon: +382 20 653 734

Email: office@Ostalilabor.me
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV