slika


Moneta

Otvoreni investicioni fond "Moneta" je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na transformacijskoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. Podgorica, dana 23.03.2012. godine. Datum osnivanja je 28.06.2012. godine, kada je Fond upisan u Registar otvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fond nije pravno lice i imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom disperzije rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu su prava vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na zahtjev vlasnika isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje.

Otvorenim investicionim fondom "Moneta" upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica.

Fond posluje u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i pravila Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.Adresa: Trg nezavisnosti 13, Podgorica

Telefon: +382 20 229 735/ +382 20 229 736/ +382 20 229 741

Email: info@moneta.me

Web: www.moneta.me
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV