slika

CBCG: Ukupni krediti na kraju prvog kvartala 2024. iznosili 4,3 milijarde eura

  20/05/2024Danas je održana 68. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavala dr Irena Radović, guvernerka Centralne banke i predsjedavajuća Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Novica Vuković, ministar finansija, Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala i Marko Ivanović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Na poziv guvernerke, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović. Na današnjoj sjednici je razmatran je Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2023. godini. U ovom dokumentu je istaknuto da je finansijska stabilnost tokom prethodne godine bila očuvana, uprkos rizicima umjerenog karaktera koji su bili prisutni kao posljedica izazova iz međunarodnog okruženja (geopolitička situacija, nestandardna monetarna politika referentnih centralnih banaka i dr.). Pozitivan uticaj na stabilnost ukupnog sistema imao je snažan rast crnogorske ekonomije, zabilježen treću godinu zaredom, navodi se u dokumentu. Finansijski sektor u Crnoj Gori pokazao je otpornost i ostao stabilan tokom 2023. godine, pružajući snažnu podršku ekonomskom oporavku. Članovi Savjeta su razmatrali Informaciju o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal 2024. godine. Podaci za prvi kvartal tekuće godine ukazuju na rast industrijske proizvodnje od 4,9% i prometa u trgovini na malo od 6,7%, dok je zabilježen pad u u broju dolazaka turista (12%) i broju ostvarenih noćenja (19,1%). U prvom kvartalu je zabilježeno ubrzanje inflacije, pa su potrošačke cijene u martu 2024. godine bile 0,5% veće u odnosu na prethodni mjesec, dok je rast u odnosu na mart 2023. godine iznosio 5,5%. Izvorni prihodi budžeta u prvom kvartalu 2024. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, bili su viši za 8,6% u odnosu na planirane, odnosno za 6,6% u odnosu na uporedni period 2023. godine. U prvom kvartalu tekuće godine bankarski sektor karakteriše visoka lividnost i dobra kapitalizovanost. Aktiva banaka na agregatnom nivou na kraju marta 2024. godine iznosila je 6,6 milijardi eura, što je, na godišnjem nivou, rast od 3,7%. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (NPL) na kraju marta ove godine iznosilo je 4,9%, što predstavlja godišnji pad od 0,7 procentnih poena. Ukupni krediti na kraju prvog kvartala 2024. iznosili su 4,3 milijarde eura, što je rast od 11% na godišnjem nivou. Kreditna aktivnost banaka tokom prva tri mjeseca ove godine, posmatrana kroz nivo novoodobrenih kredita, bila je veća za 33% u odnosu na isti period 2023. godine. U sektoru osiguranja je, tokom prva tri mjeseca 2024. godine, zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 12,6% u odnosu na isti period prošle godine. Prema ocjeni Savjeta, sistemski rizik po finansijsku stabilnost je umjeren, te je potrebno i dalje pažljivo pratiti prisutne rizike, posebno u kontekstu i dalje prisutne neizvjesnosti na tržištu. “Guvernerka Radović je informisala članove Savjeta da je CBCG, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, pripremila i Evropskoj komisiji poslala na mišljenje Nacrt aplikacije za proširenje geografskog područja SEPA na Crnu Goru. Takođe, guvernerka je informisala članove Savjeta i o svojoj nedavnoj posjeti Briselu i sastancima sa predsjednikom Evropskog savjeta za plaćanja (European Payment Council) i visokim zvaničnicima Evropske komisije, koji su iskazali zadovoljstvo dosadašnjim napretkom Crne Gore po pitanju priprema za pridruživanje SEPA, kao i spremnost da ulože napore kako bi se podstaklo brže integrisanje naše zemlje u ovaj sistem”, navodi se iz CBCG. Na današnjoj sjednici najavljeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji između CBCG, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za tržište kapitala u cilju unapređenja procesa prikupljanja statističkih podataka i informacija za potrebe monetarne i finansijske statistike.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV