slika

Najbolje plaćeni zaposleni u finasnijama i energetici

  06/11/2023Prosječna zarada u septembru ove godine bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori iznosila je 800 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT. Prema najnovijim podacima najbolje su plaćeni u sektorima finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja gdje je prosječna zarada iznosila 1278 eura i snabdjevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1254 eura. Najniže plate su zabilježene u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 640 eura i popravka motornih vozila i motocikala 626 eura. Po opštinama najveće prosječne zarade u septembru su iznosile u Tivtu 977 eura i Zeti 902 eura, a najmanje u Andrijevici i Petnjici po 699, i Bijelom Polju 651. Zanimljiv je podatak da su zarade zaposlenih u prosvjeti ispod prosjeka i iznosi 797 eura. Prema podacima MONSTAT-a prosječne septembarske zarade veće od 800 eura su u sektorima vađenje ruda i kamena 1049 eura, informisanje i komunikacije 1018, poslovanje s nekretninama 989, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 913 eura i zdravstvena i socijalna zaštita 883. Niže septembarske plate od prosječne dobili evidentirane su u sektorima obrazovanje 797 građevinarstvo 751, saobraćaj i skladištenje 746 eura, usluge smještaja i ishrane 746 eura, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 745, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 741, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 724 eura, ostale uslužne djelatnosti 687, snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti 686, trgovina na veliko i trgovina na malo 665 i prerađivačka indistrija 645. Zarade po opštinama Od 25 crnogorskih opština čak u 19 je prosječna zarada u septembru bila manja od državnog prosjeka koji iznosi 800 eura. Najveća prosječna zarada u septembru bila je Tivtu i iznosila 977 eura i Zeti 902 euro. Osim te dvije opštine zarade veće od prosječne bile su u Pljevljima 831 euro, Podgorici 830, Cetinju 825 i Kotoru 811 eura. U svim ostalim opštinama plate su bile manje od državnog prosjeka: Plav 799, Nikšić 782 eura, Budva 773, Plužine 770, Bar 757, Berane 748, Žabljak 747, Kolašin 746, Gusinje 734, Rožaje 731, Šavnik 730, Danilovgrad 729, Mojkovac 728, Herceg Novi 723, Tuzi 721, Ulcinj 711, Andrijevica 699, Petnjica 699 i Bijelo Polje 651 euro.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV