slika

Teže do keš kredita i sljedeće godine?

  03/11/2023Krediti koje banke odobravaju građanima za posljednje tri godine i devet mjeseci smanjeni su za 167,5 miliona eura (24 odsto), odnosno sa 707, 3 miliona na 539,8 miliona. Ovaj trend smanjena kredita je posljedice mjera koje je uvela od januara 2020. godine Centralna banka (CBCG) kako bi ograničila kreditnu ekspanziju. CBCG se odlučila za ove mjere jer je analizom kreditine aktivnosti banaka utvrdila intenzivan rast gotovinskih nenamjenskih kredita odobrenih građanima od 2018. godine, a naročito kredita odobrenih na duži rok. Ove mjere su na snazi do kraja ove godine, a u vrhovnoj monetarnoj instituciji najavljuju novu analizu nakon koje će odlučiti da li će ih produžiti. Kada je ograničenje ovih kredita stupilo na snagu bilo planirano da ova mjera važi dvije godine, ali je analiza trendova kretanja neobezbijeđenih gotovinskih kredita na kraju oktobra prošle godine pokazala da mjeru treba produžiti uz određenu krekciju. “S obzirom na to da primjena navedene mjere ističe krajem ove godine, izvršićemo analizu sistemskih trendova kretanja gotovinskih nenamjenskih neobezbijeđenih kredita i kredita obezbijeđenih mjenicom. Na osnovu rezultata te analize, kao i ciljeva usvajanja navedene mjere donijećemo odluku o potrebi njene dalje primjene. Mjere koje su donijete se odnose na gotovinske neobezbijedene kredite koje banke odobravaju fizičkim licima i uticale su na pozitivne trendove smanjenja ove vrste kreditiranja, sa ciljem održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline, kazali su za Vijesti iz CBCG. Gotovinski krediti su duže vrijeme bili jedan od najtraženijih bankarskih proizvoda koji građani podižu za razne potrebe i za koje nije potrebna obimna dokumentacija, već se mogu odobriti i za nekoliko dana. Od dokumentacije je bila dovoljna, uz prijavu za kredit, administrativna zabrana na platu i mjenica. Nakon uvođenja mejra CBCG za te kredite građani su morali da prilože hipoteku na nepokretnost, zalog na pokretnim stvarima, garanciju… Odlukom koja je stupila na snagu 1. januara 2020. godine je definisano da banke odobravaju gotovinske kredite građanima sa rokom otplate dužim od osam godina i da ugovaraju produženje roka tako da preostali rok bude duži od osam godina, ako je kredit obezbijeđen: hipotekom, fiducijom, zalogom na pokretne stvari, finansijskim instrumentima, garancijama/kontragarancijama i drugim instrumentima. Takođe, banke koje u svom portfoliju imaju iznos gotovinskih kredita odobrenih građanima sa preostalim rokom otplate dužim od šest godina, koji je veći od 50% sopstvenih sredstava, mogu odobravati iste samo ako su obezbij edeni kolateralom iz prethodnog stava, pojasnili su iz CBCG. Izmjenom Odluke iz decembra 2021. bankama je omogućeno da odobravaju gotovinske kredite građanima sa rokom otplate dužim od osam godina i da ugovaraju produženje roka otplate iz osnovnog ugovora o kreditu tako da preostali rok otplate bude duži od osam godina, ako je kredit u potpunosti obezbijeđen utvrđenim sredstvima obezbjeđenja. “Tom izmjenom tvrđeno je da banke koje imaju ukupan iznos gotovinskih kredita odobrenih građanima sa preostalim rokom otplate dužim od šest godina veći od 50% regulatornog kapitala, mogu da odobravaju gotovinske kredit sa rokom otplate dužim od šest godina ili da ugovaraju produženje roka otplate iz osnovnog ugovora o kreditu tako da preostali rok otplate bude duži od šest godina, ako su obezbijeđeni kolateralom u skladu sa odredbama ove odluke, navode iz CBCG.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV