slika

Od januara 2024. ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama

  08/09/2023Novim Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od 9. januara 2024. godine, u potpunosti će biti regulisana sva pitanja u vezi međubankarskih naknada, ali i ograničena visina naknada koje se naplaćuju prilikom izvršavanja platnih transakcija. “Novom regulativom se tretira pitanje trenutno prisutnih različitih međubankarskih naknada za platne kartice i utvrđuje ograničenje visine međubankarskih naknada. Pružaocima platnih usluga, odnosno bankama, neće biti dozvoljeno da trgovcima naplaćuju međubankarsku naknadu veću od 0,2% vrijednosti transakcije za plaćanja debitnom karticom, odnosno 0,3% za plaćanja kreditnom karticom. Ograničavanje visine međubankarskih naknada dovešće do nižih trgovačkih naknada, čime će indirektno biti stvoreni preduslovi za sniženja cijena roba i usluga za potrošače”, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore. Visina međubankarskih naknada za platne transakcije debitnim karticama, koje su najčešće u upotrebi, trenutno se kreće od 0,3% do 2,30%. “Novim zakonom će, takođe, biti obezbijeđena uporedivost naknada, kao i veća transparentnost u poslovnom odnosu banka–trgovac–potrošač, odnosno bolja informisanost potrošača. Pozitivne efekte novog zakona osjetiće i trgovci, posebno male i srednje trgovine, koje će usljed snižavanja međubankarskih naknada od januara 2024. godine, moći sa svojim bankama da pregovaraju o smanjenju trgovačke naknade, koja je, pored ostalog, uslovljena i visinom međubankarske naknade”, navode iz CBCG. Naime, kako se navodi u saopštenju, trgovačka naknada se sastoji dominantno od međubankarske naknade, čiji će nivo sada biti zakonski limitiran, kao i od naknade kartične platne šeme i ostalih troškova. Trgovci će, zahvaljujući novoj regulativi, imati jasan uvid u strukturu trgovačke naknade po tipovima naknade od kojih se sastoji, čime se stvaraju uslovi da pregovaraju sa bankama o smanjenju iznosa trgovačke naknade. Time će se dodatno stimulisati upotreba bezgotovinskog plaćanja i kod malih i srednjih trgovaca i pružalaca usluga, što će u krajnjem omogućiti i snažniju tržišnu utakmicu i veću zaštitu interesa i potrošača i trgovaca koji su korisnici platnih kartica. “Centralna banka Crne Gore redovno sprovodi analizu kretanja utvrđenih visina naknada u vezi sa izvršavanjem platnih transakcija na osnovu debitnih i kreditnih platnih kartica. U cilju rješavanja problema u ovoj oblasti, Savjet Centralne banke Crne Gore je još u decembru 2018. godine usvojio Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2021. godine, sa primjenom od januara 2024. godine. CBCG, u susret novom zakonu, priprema i vodič za trgovce, kojim će bliže pojasniti prednosti ovog zakona. U saradnji sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca i udruženjima, Centralna banka će od oktobra organizovati i prezentacije za trgovce i pružaoce usluga i distribuirati materijale kojima će pojasniti njihova prava koja proističu iz novog Zakona o međubankarskim nakadamaž”, zaključuju iz Centralne banke.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV