slika

Do kraja godine kamate rastu, na proljeće sljedeće godine padaju

  06/09/2023Kamatne stope na kredite kod crnogorskih banaka, koje su ove godine iz mjeseca u mjesec u blagom rastu, neće početi da skorije padaju, saopštio je Pobjedi istraživač u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP) dr Milika Mirković. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite u junu je u odnosu na maj porasla 0,04 procentnih poena i iznosila je 6,34 odsto. Mirković je pojasnio da na rast kamatnih stopa u Crnoj Gori utiču spoljni faktori kao što je kretanja kamatnih stopa na međunarodnom nivou, prije svega na nivou EU, ali da sa druge strane mogu uticati i unutrašnji faktori kao što su odluka o dodatnom zaduživanju i potencijalna promjena kreditnog rejtinga zemlje. ECB Rast kamatnih stopa u Crnoj Gori zavisi prvenstveno od nivoa kamatnih stopa u EU, pa je stoga očekivan rast koj em svjedočimo. Kamatne stope su u skladu sa dešavanjima na međunarodnom finansijskom tržištu. One jesu visoke sa aspekta onih kojima su potrebna sredstva bilo za potrošnju ili investicije, ali su rezultat kretanja na međunarodnim finansijskim tržištima, globalnih geopolitičkih i ekonomskim dešavanja i unutrašnje politike kazao je Mirković našoj redakciji. Prema njegovim riječima, ako se isključe unutrašnji faktori, kamatne stope u Crnoj Gori u velikoj mjeri zavise od kretanja kamatnih stopa na međunarodnom nivou, prije svega na nivou EU. -Dodatno, neki faktori poput ekonomskih odluka o dodatnom zaduživanju i potencijalna promjena kreditnog rejtinga zemlje dodatno mogu uticati na visinu kamatnih stopa u Crnoj Gori rekao je Mirković. On je naveo da ukoliko postanu lošiji uslovi zaduživanja domaćih komercijalnih banaka u inostranstvu, to će se odraziti i na formiranje kamatnih stopa u zemlji. -Stoga, sve ovo ukazuje da kamatne stope ni u Crnoj Gori neće početi da skorije padaju poručio je Mirković. On je dodao da posljednje projekcije Evropske centralne banke (ECB) ukazuju da se očekuje blagi porast kamatnih stopa u trećem kvartalu ove godine nakon čega se očekuje stabilizacija i snižavanje tek od druge polovine naredne godine. -Teško da će biti značajnijeg odustajanja od restriktivne monetarne politike prije sljedeće godine smatra da Mirković i dodaje da Evropska centralna banka donosi odluke o kamatnoj stopi na bazi njihovog uticaja na inflaciju, ali i na kreditnu aktivnost i u krajnjem na sveukupnu ekonomsku aktivnost. -Prema podacima, kreditna aktivnost banaka je smanjena što se negativno može odraziti na ekonomski output i ECB je svjesna i tog uticaja, pa će i on definisati konačne odluke o nivou kamatne stope. Dodatno, projekcij e inflacije za naredni period su neznatno smanjenje, što ukazuje na to da će inflacija biti fenomen prisutan i tokom narednih godina – kazao je Mirković.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV