slika

Depoziti na kraju septembra pet milijardi eura, za godinu veći skoro za milijardu

  04/11/2022Ukupni depoziti u crnogorskim bankama i dalje stabilno rastu, pa su na kraju septembra dostigli novi najviši nivo od skoro pet milijardi eura, pokazuju posljednji preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore. Sredstva koja su na računima u crnogorskim finansijskim institucijama iznosila su 4,966 milijardi eura i u odnosu na posljednji dan 2021. godine, bila su veća za 18,21 odsto, dok su za godinu porasla 24,43 odsto odnosno 975,068 miliona eura. Ukupni depoziti Od 4,966 milijardi eura koliko su depoziti u crnogorskim bankama iznosili krajem devetog mjeseca, 3,701 milijardu su sredstva rezidenata, a preostalih 1,265 milijardi stranaca. Banke i druge depozitne institucije su, nakon dva mjeseca pada, ponovo povećali sredstva na računima, i to na 14,83 miliona, a ostale finansijske institucije imaju 41,84 miliona eura. Privatne kompanije imaju depozite od čak 1,495 milijardi, a državna privredna društva 152,05 miliona i tokom konstantnog pada od maja ove godine umanjili su ta sredstva za više od 62 miliona eura. Vlada na državnom nivou od juna ponovo ostavlja depozite, pa su se oni sada vratili na 208,95 miliona eura. Lokalne samouprave u bankama su na kraju septembra držale 98,61 milion, a socijalni fondovi još 3,97 miliona eura. Neprofitne organizacije svoje depozite uvećale su dodatno na 72,32 miliona eura. Depoziti nerezidenata u crnogorskim finansijskim institucijama u najvećem dijelu čine sredstva stranih državljana – 709,61 milion, kompanije u stranom vlasništvu imaju 546,2 miliona eura, a strane NVO još 4,17 miliona. Depoziti stanovništva Posljednjeg dana septembra, stanovništvo u Crnoj Gori na bankarskim računima imalo je ukupne depozite od čak 1,613 milijardi eura i za godinu su uvećani 19,42 odsto ili 262,39 miliona, a od kraja 2021. za 11,84 odsto ili 170,765 miliona eura. Od tog iznosa, 1.199 milijardi su depoziti po viđenju kojima klijenti banaka mogu da raspolažu u svakom trenutku. Time se nastavlja kontinuirani rast ovog segmenta, koji je samo za prvih devet mjeseci ove godine uvećan za 220 miliona eura i predstavlja najveću vrijednost od januara 2013 – od kada su dostupni ovi statistički podaci CBCG. Iako u porastu u ukupnom iznosu, oročena sredstva imaju trend pada od početka godine i sada iznose 413,53 miliona eura. Oročena sredstva nastavljaju pad započet u januaru ove godine, pa sada iznose 426,71 milion eura, što je najniža vrijednost od početka 2013. godine. Najveći dio čine sredstva koja banke čuvaju na rok od tri mjeseca do godinu – 186,85 miliona, a slijedi štednja od jedne do tri godine od 173,01 milion eura. Na preko tri godine sada je oročeno 39,734 miliona, a do tri mjeseca još 13,553 miliona eura. Među depozitima su od oktobra prošle godine i 554.000 eura na escrow računima. Na njim se, između ostalog, nalaze sredstva aplikanata za ekonomsko državljanstvo, i koji od decembra 2020. do oktobra prošle godine – u jeku realizacije ovog programa – imao saldo nula. U poređenju s avgustom, rast bilježe svi oročeni depoziti, osim onih na period od tri do 12 mjeseci. Kamate Klijenti crnogorskih banaka koji su u septembru odlučili da sredstva drže u bankama, za svoje iznose prosječno mogu dobiti 0,26 odsto prinosa na godišnjem nivou, te 0,01 odsto na depozite po viđenju. Naime, prosječne pasivne kamatne stope u tom mjesecu kretale su se od 0,48 do 1,9 odsto. Kompanije su na depozite prosječno dobijale 0,18 odsto na godišnjem nivou: najmanje za deponovanje do tri mjeseca 0,36, a najviše za štednju oročenu od tri do pet godina 2,01 odsto. Stanovništvo je, pak, od istog mjeseca moglo da računa na prosječnih 0,35 odsto prihoda od štednje na godišnjem nivou, odnosno 0,02 na depozite po viđenju. Najviše prosječne efektivne pasivne kamatne stope bile su na takođe na rok od tri do pet godina i iznosile su 1,83 odsto, dok su za štednju do tri mjeseca mogli prosječno računati na kamatu od 0,82 odsto.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV