slika

Adekvatnost kapitala - ključna determinantna poslovanja banaka

  11/07/2022Razvojem savremenog bankarstva, izloženost različitim vrstama rizika u poslovanju postaje sve veća.

Blagovremeno identifikovanje i kvantifikovanje svih vrsta rizika, kao i adekvatne mjere zaštite, postaju izuzetno relevantan faktor uspješnosti poslovanja, u sve kompleksnijim uslovima privređivanja.

Kapital banke predstavlja izvor sredstava - rasta banke, pruža sigurnost banci u pogledu rizika, predstavlja zaštitu interesa povjerilaca, deponenata banke i omogućava stvaranje povjerenja u banku i čitav bankarski sektor.

Relevantnost standarda se manifestuje kroz obavezu da regulatorni okvir bude podignut na nivo koji je potreban za uspješno savladavanje svih prepreka u bankarskom poslovanju. 

Kapital banaka predstavlja najstabilniji dio finansijskog potencijala i poslovne politike banaka.

Obezbjeđivanje zadovoljavajućeg nivoa kapitala i zadržavanje dovoljne količine kapitala kako bi se zaštitili interesi deponenata, zajmoprimaca, zaposlenih, vlasnika i građana, jedan je od najvećih izazova koji se postavlja pred banke.

U tom smislu adekvatnost kapitala predstavlja odnos između kapitala i rizične aktive banke, odnosno sposobnost banke da apsorbuje gubitke nastale lošim plasmanima. Našim zakonom regulisano je da je svaka banka obavezna da poslovanje obavlja tako da obezbedi da u svakom trenutku njen kapital bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti iznosa od 10.000.000 evra prema zvaničnom srednjem kursu, kao i da njena rizična aktiva (zbir aktive ponderisane kreditnim rizikom uvećan za ukupnu otvorenu deviznu poziciju) bude pokrivena kapitalom u iznosu od najmanje 12%.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV