slika

Kapara

  28/05/2022Kapara je određeni iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari koje jedna ugovorna strana daje drugoj ugovornoj strani kao znak da je ugovor zaključen i u cilju obezbjeđenja izvršenja ugovora.

Kapara je vrlo slična kauciji, ali postoji i niz razlika.

Posljedice kapare u određenim situacijama su sljedeće:

Ugovor u cijelosti izvršen: kapara se vraća strani koja je kaparu dala ili se uračunava u cijenu ispunjenja (faktičko pitanje).
Ugovor djelomično izvršen: savjesna strana ne može zadržati kaparu, već može tražiti potpuno ispunjenje ugovora i naknadu štete ili može tražiti naknadu štete.
Ugovor nije izvršen:
Ako neizvršenje nije skrivila nijedna strana, kapara se vraća.
Ako su odgovorne obje strane, kapara se vraća.
Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana ima 2 mogućnosti:tražiti ispunjenje ugovora ako je to moguće i naknadu štete ili zadržati kaparu.
Ako je za neizvršenje kriva osoba koja je primila kaparu, druga strana ima 3 mogućnosti:tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete, odustati od ugovora i tražiti naknadu štete ili odustati od ugovora i tražiti kaparu u dvostrkom iznosu.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV