slika

Kada je najbolje refinansirati kredit?

  18/09/2023Kredit za refinansiranje je pozajmica koja podrazumijeva zamjenu postojećeg duga po osnovu jednog ili više dobijenih kredita novim kreditom, obično u istom iznosu i sa istim sredstvima obezbjeđenja, ali pod drugačijim uslovima (kamatna stopa, duži rok otplate, grejs period ili poček). Uslovi odobravanja kredita za refinansiranje razlikuju se od banke do banke, tj. zavise od poslovne politike banke, i mogu biti promjenljiva kategorija, naročito u periodu otplate. Kreditom za refinansiranje možete da izvršite prijevremenu otplatu postojećeg kredita, izmirite obaveze po kreditnim karticama, izmirite obaveze po osnovu odobrenih i iskorišćenih prekoračenja po tekućim računima, izvršite prevremenu otplatu preostalih rata lizing naknade i izmirite obaveze po aktiviranim datim jemstvima, tj. kao jemac otplatite nečiju obavezu. Refinansiranje kredita je isplativo samo ukoliko uslovi pod kojima je kredit za refinansiranje odobren snižavaju ukupnu cijenu kredita i čine je nižom od cijene postojećeg kredita. Kada je kredit za refinansiranje dobro rešenje? Kredit za refinansiranje je dobro rješenje onda kada je kamatna stopa dovoljno niža od postojeće kamatne stope da obezbijedi ukupno nižu cijenu kredita. Kredit za refinansiranje vam omogućava značajno smanjenje ukupnih troškova otplate kredita (naročito ukoliko se refinansiranje izvrši na početku otplatnog perioda i kod dugoročnih kredita, tj. na pet i više godina) uz relativno malo povećanje mjesečne rate. Ukoliko razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje, najprije provjerite isplativost samog refinansiranja (kalkulator za refinansiranje na sajtu banke). Naime, bez obzira na to što vam se, na prvi pogled, može učiniti da niža kamatna stopa znači jeftiniji kredit, to u praksi ne mora biti slučaj. Takođe, važno je znati i da se u prvih nekoliko godina otplate dugoročnog kredita mjesečni anuitet (rata) sastoji od većeg dijela kamate i manjeg dijela glavnice, zbog čega je veoma važno dobro procijeniti da li je i kada najpovoljnije izvršiti refinansiranje kredita. O čemu treba voditi računa prije nego što uzmete kredit za refinansiranje Ukoliko procijenite da vam je neophodan kredit za refinansiranje, prvo uporedite ponude različitih banaka, tj. pod kojim uslovima vam banke nude ovu vrstu kredita (visinu nominalne kamatne stope, a naročito efektivne kamatne stope, dužinu perioda otplate, visinu mjesečne rate, kao i sredstva koja banke traže kao obezbjeđenje otplate kredita, tj. mjenice, izjave žiranata, hipoteke i dr.). Uporedite i visinu mjesečne obaveze koju imate po osnovu kredita u otplati i onu koju ćete imati po kreditu za refinansiranje (manji anuitet ne znači uvijek i da je kredit jeftiniji). Sagledajte troškove koji nastaju prilikom refinansiranja kredita, troškove prijevremenog vraćanja starog kredita na preostali iznos glavnice i troškove obrade novog kredita (često se pominju i kao manipulativni troškovi). Troškovi novog kredita koji služi za refinansiranje mogu da se pogledaju u ponudi koju je banka dužna da vam dostavi, gdje je prikazana efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, a prikazan je na reprezentativnom primjeru u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV