slika

Šta je depozit? Znate li koja sve značenja ima ovaj pojam i kada ga sve možemo koristiti?

  17/01/2022Depoziti - Novčana sredstva koja klijenti samostalno ulažu u banku radi čuvanja i ostvarivanja prihoda od kamate. Predstavljaju takozvane pasivne bankarske poslove i osnova su za kontinuitet aktivnosti banke.

To su u stvari deponovana novčana sredstva kod banke ili drugog lica za obezbjeđenje ili učvršćenje određenih poslovnih aktivnosti predstavljaju depozit.
 
Sam termin depozit ima više značenja, zbog čega je bitno da obratite pažnju pri spominjaju ovog termina. Na našim prostorima kada se spomene pojam depozit, uglavnom se misli na novčani depozit koji predstavja deponovana novčana sredstva kod banke.


Ovdje se razlikuju dvije vrste depozita – po viđenju i oročeni.

Kod orečenih depozita komitent se obavazuje da će držati sredstva kod banke na duže vrijeme, često 6 i više mjeseci, a time stiče pravo na veću kamatu. U slučaju opoziva novčanih sredstava prrije ugovorenog roka, banka komitentu isplaćuje nižu kamatnu stopu od dogovorene.

Kod depozita po viđenju komitent ima pravo da u bilo kom trenutku zatraži povrat uloženih sredstava, ali je kamata koju će ostvariti dosta niža.

U širem smislu, depozit predstavlja osiguranje za isporuku dobara. Primjera radi, tokom kupovine stana po pravilu se unapijred daje kapara, odnosno depozit kako bi se taj stan odmah rezervisao za kupca.

Sam pojam depozit potekao je od latinske reči depositum u značenju provjereno dobro, ulog. U tom smislu, depozit se koristi da označi provjereno dobro, ono dobro koje je dato na čuvanje, talog, kauciju ili novac dat kao zalog.


Depozit takođe označava mjesto gdje se nešto ostavlja na čuvanje bilo da je riječ o novčanim sredstvima ili nekom predmetu.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV