slika

Sastanak CBCG ─ ECB: Održiv fiskalni sistem i zdrav bankarski sektor – preduslovi oporavka Crne Gore

  15/11/2021Predstavnici Centralne banke Crne Gore i Evropske centralne banke održali su videokonferenciju, posvećenu dijalogu na visokom nivou koji se redovno održava izmeđuECB-a i centralnih banaka zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koje suotvorile pregovaračke procese.

Delegaciju ECB-a predvodili su Fabio Panetta, članizvršnog odbora ECB-a i Isabel Vansteenkiste, generalna direktorica Direktorata zameđunarodne i evropske odnose.

Teme dijaloga odnosile su se na ekonomska i finansijska kretanja u Crnoj Gori i eurozoni.


Guverner Žugić prezentovao je predstavnicima ECB-a najnovije podatke koji oslikavajustanje u bankarskom, fiskalnom i realnom sektoru.

„Crnogorska ekonomija se, nakonduboke recesije u 2020. godini, polako oporavlja, što potvrđuju zvanični podaci MONSTAT-a o rastu od 10,3% u prvoj polovini tekuće godine“, saopštio je guverner Žugić i dodao da CBCG prognozira da će rast u 2021. godini iznositi iznad 11%.

CBCG vidi snažne izazove u fiskalnoj sferi, prvenstveno u dijelu javnog duga koji i dalje ostaje najznačajniji sistemski rizik, dok potencijalnu nejasnoću sa sobom nose i najavljene fiskalne reforme u okviru programa „Evropa sad“.

Bankarski sektor Crne Gore je stabilan i likvidan i svi ključni parametri zdravlja banaka imaju pozitivne trendove. Istaknuto je da se, nakon povlačenja i isteka roka mjera podrške CBCG, a dok se privreda i dalje suočava sa posljedicama Covid-19 krize i izraženom nezaposlenošću, može očekivati rast nekvalitetnih kredita.

CBCG pomno prati i analizira kretanje ovog indikatora i blagovremeno će reagovati, ukoliko se toprocijeni potrebnim. Guverner je upoznao sagovornike sa intenzivnim aktivnostima CBCG tokom prethodne i tekuće godine, a koje su se, između ostalog, odnosile na kreiranje i implementaciju deset paketa mjera za suzbijanje posljedice pandemije, sprovođenje projekta procjene kvaliteta aktive bankarskog sektora, unapređenje regulatornog okvira, snaženje supervizije i sprečavanje pranja novca.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV