slika

CBCG traži dobra rješenja za digitalno plaćanje i bankarstvo

  28/09/2021Četrdeset i osam sati imaće timovi da na FinTech Hackaton takmičenju Centralne banke Crne Gore (CBCG) kreiraju rješenja u oblasti digitalnog bankarstva i digitalnog plaćanja. Prijave su u toku, a finalni događaj biće održan od 22. do 24. oktobra.

Iz CBCG su kazali da su reakcije potencijalnih učesnika više nego pozitivne, da očekuju značajan broj prijava, te da među zainteresovanima za učešće ima i mladih.

CBCG objavila je 1. septembra poziv za prvi hakaton u oblasti finansija. Hakaton uopšte predstavlja vrstu takmičenja kratkog trajanja, najčešće 24 ili 48 sati, tokom kojeg učesnici različitih vještina predstavljaju i razvijaju digitalna rješenja u odnosu na zadatu temu, nekad i u odnosu na tehnologiju na kojoj rješenje treba da bude zasnovano.

Tema hakatona CBCG je “Budućnost digitalnih bankarskih i platnih servisa u Crnoj Gori”. Napominju i da učesnici ne moraju da izrade kod, već će vrednovane biti i dobre ideje.

Cilj je promocija novih tehnologija

CBCG osnovala je u julu FinTech Hub, regulatorni inovacijski centar, sa idejom da, kako je tada saopšteno, to bude mjesto na kome će FinTech sektor i poslovne banke moći da predstave svoje inovacije i traže stav i tumačenje CBCG o pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, a vezana su za inovacije iz oblasti finansijskog poslovanja i platnih usluga.

”Cilj CBCG je da, kroz različite aktivnosti, zajedno sa ostalim subjektima fintech ekosistema u Crnoj Gori, doprinese kreiranju i okupljanju zajednice koja će u narednom periodu biti nosilac razvoja i promocije novih tehnologija u oblasti bankarstva i digitalnog plaćanja. Imajući u vidu da se radi o prvom fintech hakatonu u Crnoj Gori, odlučili smo da fokus bude na idejama, odnosno, fintech hackathon ne mora da podrazumijeva i izradu koda, odnosno pototipa proizvoda/usluge. Suština je da se na takmičenje mogu prijaviti svi oni koji imaju ideju kako se upotrebom savremenih tehnologija i inovacija mogu unaprijediti bankarske usluge i/ili digitalno plaćanja. Posebno će se vrednovati kreativnost i inovativnost, i shodno tome, ohrabrujemo sve one koji razmišljaju u ovom smjeru, da podijele svoje ideje sa nama”, kazali su oni. 

Timovi koji učestvuju na hakatonima uopšte često su sastavljeni od pojedinaca sa različitim znanjima, pa su među njima programeri, dizajneri, menadžeri, osobe koje poznaju određenu oblast na koju se odnosi tema takmičenja…

”Iako je IT obrazovanje i iskustvo u ovoj oblasti poželjno, ono svakako nije presudno, niti predstavlja obavezan uslov za prijavu na hakaton”, poručili su iz CBCG.

Na pitanje koje su to prepreke za razvoj digitalnih servisa za finansijsko tržište u Crnoj Gori, iz CBCG su kazali da su to veličina i karakteristike tržišta, klijenti koji su navikli na tradicionalni način poslovanja, nedostatak adekvatne/efikasne edukacije klijenata, visoki troškovi razvoja inovacija i niskog povrata investicije, te okruženje koje ne stimuliše razvoj fintech startapova.

”Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, usklađenog sa Direktivom EU o platnim uslugama (PSD2), čije se usvajanje očekuje do kraja godine, stvoriće mogućnost za ubrzani razvoj fintecha na tržištu Crne Gore”, kazali su “Vijestima”.

Na pitanje koji su to servisi koji već postoje na finansijskom tržištu Crne Gore a za koje smatraju da su u prethodnom periodu doprinijeli digitalizaciji, odnosno, kako navode u pozivu za hakaton – “simbiozi tehnologija i korisničkih usluga za finansijsko tržište Crne Gore”, iz CBCG su kazali da su među najprisutnijima servisi elektronskog i mobilnog bankarstva.

”Poslovne banke u Crnoj Gori sarađuju sa različitim kompanijama radi implementacije novih tehnologija, kako za potrebe digitalizacije internih procesa, tako i za razvoj digitalnih korisničkih servisa. Među prisutnim digitalnim servisima najzastupljeniji su servisi elektronskog i mobilnog bankarstva, a osim ovih na finansijskom tržištu su dostupni: eWallet, Viberbot, Chatbot, Web loan, ApplePay i drugi”, kazali su iz CBCG.

Potencijal za veći broj servisa

Kada je u pitanju primjena digitalnih tehnologija, odnosno preference korisnika i njihove navike, dodaju, svega 10 do 20 odsto baze aktivnih klijenata banaka koristi makar jedan digitalni servis.

”Ovaj podatak ukazuje na značajan prostor za dalji rast ovog segmenta, što podrazumijeva, ne samo povećanje broja korisnika koji će osjetiti benefite novih tehnologija, već i broja servisa koji su u ponudi”, rekli su iz CB.

Prijave za prvi CBCG FinTech Hackathon otvorene su do 15. oktobra.

Organizatori navode da su za njih potencijalno vrlo bitni učesnici srednjoškolaci, studenati i IT zajednica.

”Reakcija potencijalnih učesnika na organizaciju hakatona je više nego pozitivna, tako da očekujemo značajan broj prijava. Posebno nas raduje interesovanje mlađe populacije, jer potvrđuje naše razmišljanje da Crna Gora, uprkos preprekama o kojima smo govorili na početku, ipak ima želje i potencijala da prati svjetske trendove u oblasti finansija. Zbog toga, koristimo i ovu priliku da još jednom pozovemo sve one koji smatraju da svojim idejama i kreativnošću mogu doprinijeti razvoju fintecha u Crnoj Gori da se prijave na naše takmičenje i iskoriste priliku da sarađuju sa dokazanim profesionalcima u ovoj oblasti”, kazali su iz CBCG.

Prijave na takmičenje dostupne su OVDJE. Na toj lokaciji objavljeni su i drugi detalji događaja.

I banke će morati da se “otvore”

Kada bude usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, to će, kažu iz CBCG, značiti i razvoj novih platnih usluga, a time i otvaranje tržišta platnih usluga za nove potencijalne pružaoce platnih usluga.

”A prvenstveno za pružaoce usluge iniciranja plaćanja (Payment Initiation Service Providers – PISP) i pružaoce usluge informacija o računu za plaćanje (Account Information Service Providers – AISP)”, rekli su iz CBCG.

Zakonom će se, kako su kazali, uvesti i obaveza banaka da licenciranim pružaocima tih usluga omoguće pristup računima klijenata kroz aplikacione programske interfejse (Application program interfaces – API), kako bi mogli da pružaju platne usluge zasnovane na podacima kojima raspolažu te banke.

”Dakle, banke će morati da se prilagode i ‘otvore’. Do sada je pristup podacima o korisnicima i njihovim nalozima bio u isključivom vlasništvu banaka, ali će se banke ovim zakonom obavezati da svoje aplikacione programske interfejse ‘otvore’ ka novim pružaocima platnih usluga, koji će isključivo putem tog kanala moći da pribavljaju informacije o korisnikovom računu, iniciraju plaćanja i izdaju potvrde o sredstvima. Pritom, bezbjednost pružanja ovih usluga biće strogo regulisana, tako da podaci ili sredstva korisnika platnih usluga ne budu ugroženi”, rekli su u CBCG.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV