slika

Crna Gora da ne bude jedina u regionu koja nema neoporezivi dio zarade

  16/09/2021



Kompanije stranih investitora u Crnoj Gori očekuju da naša zemlja više ne bude jedina u regionu koja nema neoporezivi dio zarade. To je za Dnevne kazao izvršni direktor Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori MIFC Ivan Radulović.

Iako su u toj organizaciji svjesni kako će neoporezivi dio plata smanjiti prilive u državnu kasu, prilika da se dio poslovanja iz sive zone konačno legalizuje može donijeti mnogo više prihoda.

On dalje navodi da su, i pored i dalje velikih poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19, kao i izraženih problema u povezanosti destinacije posebno avio linijama potpunog izostanka posjetilaca sa određenih područja, poput Rusije i velikog dijela zapadne Evrope, kompanije članice iz sektora turizma uspjele da ostvare odlične rezultate u svim segmentima.

Podsjetio je kako se Vlada opredijelila za bezuslovan ulaz turista prije svega iz zemalja regiona, upravo da bi se postigli što bolji rezultati tokom turističke sezone.

„To je bilo opravdano jer vjerujemo da crnogorska ekonomija ne bi podnijela još jednu godinu u blokadi”, potcrtao je sagovornik Dnevnih.

Dalje je kazao kako je početak godine karakterisala izuzetno povoljna epidemiološka situacija, te da je bilo očekivano da će otvaranjem granica doći do veće disperzije virusa. Međutim, dodaje, za otvaranje granica turistima opredijelile su se i zemlje Evropske unije.

“Vjerujemo da je trebalo uložiti dodatne napore da Amana ne odlazi iz Crne Gore. Svakako da ni je dobro u bilo kojoj državi na svijetu da investitori budu nezadovoljni ili da odlaze, jer je to loša poruka poslovnoj zajednici i budućim potencijalnim investitorima”, rekao je Radulović.

U MIFC se nadaju da će konačno biti uveden neoporezivi dio zarada. Kako je Radulović pojasnio, bez obzira na znatno smanjenje poreskog opterećenja troškova rada u Crnoj Gori tokom prethodnog perioda, ono je ostalo znatno veće od prosjeka u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnjui razvoj OECD i veće nego u mnogim zemljama regiona.

„Posebno treba uzeti u obzir ne samo poreze ko je plaćaju zaposleni, veći dodatne odbitke koje poslodavci moraju izmiriti, obično u vidu doprinosa za socijalno osiguranje. Dakle, visoki porezi i doprinosi na zarade mogu znatno uticati na odluke kompanija kada je riječ o zapošljavanju”, kazao je on, te naveo kako se to odnosi i na kompanije u domaćem, i u onim u stranom vlasništvu.

„Uvođenjem neoporezivog dijela zarade uticalo bi se na umanjenje iznosa poreza za zaposlene. Mada će, s druge strane, to uticati nasmanjenje budžetskih prihoda. Vjerujemo da bi se kroz uvođenje neoporezivog dijela zarade uticalo nasmanjenje sive ekonomije i evidentiranje zarada kroz poresku evidenciju”, zaključio je Radulović, uz podsjećanje da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja nema neoporezivi dio zarade.



Pročitaj još:



Da li mogu da uzmem kredit?



Imamo posao za tebe!



Izrada biznis plana za sve potrebe



Što će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika



        



KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV