slika

Međubankarske naknade se smanjuju na 0,2 odsto

  08/09/2021Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) dostavilo je Skupštini predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravil ima poslovanja u vezi sa platnim karticama, čiji je cilj da se uredi tržište platnih kartica i da se smanje troškovi prihvatanja platnih kartica.

Prema podacima Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG) od 30. septembra 2020. godine visina međubankarske naknade koja se plaća između banke platioca i banke prihvatioca kreće se od 0,16 do 2,6 odsto, dok je prosjek između 1,16 do 1,6 odsto vrijednosti transakcije. Ovim zakonskim aktom, koji je usvojila i prethodna vlada tokom 2020. godine, predviđeno je da se međubankarske naknade smanje na 0,2 za debitne kartice i na 0,3 odsto vrijednosti transakcije za kreditne kartice.

Na kraju 2020. godine bilo je 462.885 izdatih platnih kartica, što je rast u odnosu na 2018. godinu od šest odsto, a pad u odnosu na 2019. godinu od tri odsto. Od toga, kako su precizirali 455.098 su kartice sa funkcijom plaćanja. U prošloj godini je ukupan broj platnih transakcija iznosio 23,4 miliona, čija je ukupna vrijednost bila 511,9 miliona.

Usvajanje ovog predloga zakona, kako piše u obrazloženju, moglo bi dovesti do nižih trgovačkih naknada, a samim tim i indirektno do snižavanja cijena za potrošače.

– To iz razloga što će trgovci kroz nižu naknadu koju će plaćati i kroz smanjenje troškova pos lovanja stvoriti prostor i za niže cijene roba i usluga, piše u obrazl oženju MFSS-a na čijem čelu je Milojko Spajić.

U tom smislu, kako su naveli, ovim zakonom uređuju se međubankarske naknade koje se naplaćuju potrošačima pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Crnoj Gori i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem platnih kartica ili izvršavanjem platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Uređivanjem međubankarskih naknada i navedenih pravila poslovanja poboljšalo bi se funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i smanjili troškovi za potrošača za platne transakcije po osnovu platne kartice.

– Postojeća razlika u međubankarskim naknadama i njihova visina imaju negativan uticaj kako na potrošače, tako i na primaoce plaćanja – istakli su iz MFSS-a.

Trenutno u sistemu postoje trgovačke naknade, koju primalac plaća banci, a koje se kreću od 0,65 do pet odsto, zatim međubankarske koje se plaćaju između banaka i stopa kartične šeme naknada koju kartična organizacija (Masterkard, Visa) naplaćuje banci prihvatiocu za korišćenje njihove mreže za realizaciju transakcije.

Ograničenje od 0,2 i 0,3 odsto vrijednosti transakcije za međubankarske naknade se ne odnosi na poslovne platne kartice.

– U tom smislu se propisuje da pružaoci platnih usluga za transakci ju debitnom karticom izdatom potrošaču ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankarsku naknadu po transakciji koja je veća od 0,2 odsto vrijednosti transakcije, dok za transakciju kreditnom karticom izdatom potrošaču ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankarsku naknadu po transakciji koja je veća od 0,3 odsto vrijednosti transakcije, piše u predlogu dostavljenom Skupštini.

Potrošanima ne daju informacije

Iz MFSS-a su naveli da potrošači do sada često nijesu bili upoznato sa naknadama koje prinaoci plaćanja plaćaju za platnu karticu kojom se koriste. Takođe, postoji niz stimulativnih postupaka koje primjenjuju izdavaoci (bonusi, popusti) koji mogu potrošača usmjeriti na upotrebu određene platne kartice, a o kojima potrošači uopšte nijesu informisani.

– Isto tako, primaocima plaćanja i potrošačima obično se ne dostavljaju informacije o razlikama u naknadi ili ee zabranjuje primaocima plaćanja da u slučaju platnih kartica sa povezanim platiim brendom odaberu jeftiniji platni brend ili da potrošače usmjere na korišćenje jeftinijeg platnog brenda. Kako bi se poboljšalo funkcionisanje u svim segmentima kartičnog poslovanja, ovim zakonom se predlaže uvođenje niza pravila poslovanja sa platnim karticama. Članom 19 ovog zakona utvrđeno je da će se prolisi za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja nasnagu ovog zakona, piše u predlogu.

Ograničenja ne važe za podizanje keša sa bankomata

Predlogom zakona je propisano da se ograničenja visine međubankarskih naknada ne primjenjuju na transakcije poslovnim karticama; podizanje gotovog novca sa bankomata ili na šalteru pružaoca platnih usluga i na transakcije platnim karticama koje su izdale trostrane kartične platne šeme pojasnili su iz MFSS-a.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV