slika

Šta su bankarske garancije i koje su prednosti…

  17/08/2021Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja kojim banka preuzima obavezu da na poziv korisnika garancije izvrši plaćanja do iznosa naznačenog na garanciji, ukoliko nalogodavac propusti da izvrši određenu obavezu po osnovnom poslu za koji se garantuje.


Prednosti korišćenja bankarske garancije:

Koriščenjem garancije obezbijedite duže rokove za plaćanje obaveza što će se pozitivno odraziti na vaš novčani ciklus i upravljanje obrtnim sredstvima.


Ne ugrožavajte svoju likvidnost - iskoristite garanciju kao alternativu angažovanju sopstvenih gotovinskih sredstava.


Iskoristite mogućnost prijema avansa radi finansiranja preuzete obaveze.


Obezbijedite preduslove za učešće na tenderu.

 


Bankarska garancija vam je dostupna uz otvoren:

  • Dinarski tekući račun
  • Devizni tekući račun


Vrste garancija

Izaberite vrstu garancije koja najviše odgovara vašim poslovnim potrebama:

Nostro garancije - domaća banka je izdaje inostranom partneru na vaš zahtjev


Loro garancije - inostrana banka je izdaje na zahtjev inostranih partnera, a u vašu korist


Najčešće vrste garancija:
Garancije za obezbjeđenje plaćanja
Tenderske garancije
Garancije za dobro izrvšenje posla
Garancije za povraćaj avansa
Carinske garancije
Garancije za obezbjeđenje kredita
KontragarancijePročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV