slika

U prvih šest mjeseci plasirano 515 miliona eura novih kredita

  30/07/2021Savjet Centralne banke Crne Gore održao je 100. sjednicu kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na sjednici su razmatrani efekti ranije usvojenih devet paketa mjera koje je CBCG donijela sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa na privredu i stanovništvo. Zaključeno je da su pomenute mjere ostvarile svoj puni efekat, posebno pružajući podršku najpogođenijim kategorijama fizičkih i pravnih lica, i da je CBCG adekvatno reagovala u uslovima povećane neizvjesnosti, te uspjela da sačuva balans podrške ekonomiji i stanovništvu i očuvanja zdravlja bankarskog sistema i, posljedično, finansijske stabilnosti.

“U cilju sagledavanja potrebe eventualnog prilagođavanja mjera, CBCG je analizirala dostupne makroekonomske podatke za prvu polovinu 2021. godine, uz uvažavanje prognoza međunarodnih institucija i Vlade Crne Gore koje se odnose na trenutna i buduća ekonomska kretanja. Pozitivni trendovi su zabilježeni u važnim djelatnostima (industrijska proizvodnja, turizam, trgovina na malo), dok su prognoze o kretanju BDP-a za 2021. godinu veoma optimistične. Dakle, svi pomenuti izvori ukazuju na postepeni oporavak crnogorske ekonomije. Uvažavajući navedeno, kao i stavove međunarodnih institucija, u prvom redu MMF-a, po pitanju trajanja privremenih mjera vezanih za bankarski sektor, Savjet CBCG ocijenio je da ne postoji potreba za prilagođavanjem definisanih mjera, kao ni za izmjenom rokova njihovog važenja. Svakako, primjena mjera će biti predmet kontinuiranog praćenja CBCG u skladu sa daljim razvojem situacije”, navodi se u saopštenju CBCG.


Savjet je uputio preporuku bankama da podrže napore koje ulažu nosioci ekonomske politike u pravcu privrednog oporavka zemlje, kroz stimulativnu kreditnu politiku. Najnoviji podaci o poslovanju banaka pokazuju da je, tokom prvih šest mjeseci tekuće godine, plasirano 515 miliona eura novoodobrenih kredita, što je 33,81% više u odnosu na isti period 2020, odnosno 8,97% niže u odnosu na isti period 2019. godine. U prvih šest mjeseci ove godine ukupni depoziti su porasli za 9%, što potvrđuje visoko povjerenje u bankarski sistem i u regulatora.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 2021. godine, u kojem je navedeno da je inflacija u Crnoj Gori u martu 2021. godine iznosila 1,4%. Rast cijena je najvećim dijelom rezultat globalnog rasta cijena nafte, koje su uticale na rast cijena u kategoriji prevoz (5%), kao i rasta cijena većeg broja prehrambenih proizvoda u okviru kategorije hrana i bezalkoholna pića (1,8%). Modelska prognoza projektuje da će se inflacija tokom tekuće godine kretati u rasponu od 1,6% do 3,4%, sa centralnom projekcijom od 2,6%. Ekspertska procjena CBCG je slična i projektuje godišnju inflaciju u rasponu od 1,75% do 4%, pri čemu centralna projekcija iznosi 2,75%.

Savjet je razmotrio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za maj 2021. godine i Makroekonomski izvještaj CBCG za prvi kvartal 2021. godine, kao i druga tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV