slika

Korona nije poremetila poslovanje Centralne banke

  17/07/2021Centralna banka CG je prošle godine ostvarila neto dobit od 5,12 miliona eura što je za 420 hiljada više nego godinu ranije kada je imala profit 4,7 miliona eura, pokazao je Izvještaj o finansijskom poslovanju Od ukupne dobiti, 2,5 miliona eura uplaćeno je u državni budžet, u opšte rezerve je pošlo 2,56 miliona i u specijalne rezerve vrhovne monetarne institucije 511,77 hiljada

 

Izvještaj o finansijskom poslovanju pokazao je da su ukupni prihodi CBCG u prošloj godini bili 18,67 miliona eura i oni su u odnosu na uporedni godišnji period kada je prihodovano 18,32 miliona veći za 1,93 odsto, dok je na rashode potrošeno 13,55 miliona i oni su za 0,43 odsto manji nego godinu ranije kada je potrošeno 13,61 milion eura.

CBCG je prošle godine prihodovala manje novca od kamata na hartije od vrijednosti i od depozita,dok je povećala troškove zaposlenih, održavanja osnovnih sredstava i opreme, literature, telekomunikacionih usluga, poreza... Postignut je i zakonski limit da 50 miliona mora biti osnovni kapital CBCG.
ZBOG KRIZE MANJE NOVCA OD KAMATA NA DEPOZITE

U ukupnim prihodima od finansijskih prihoda ostvareno je 4,09 miliona eura i oni su na godišnjem nivou manji za 9,05 odsto. CBCG je objasnila da je niže ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu zbog manje prihoda od kamata usljed dospijeća posebnog portfolija.

Najznačajnija stavka finansijskih prihoda, prihodi od kamata (prihodi od kamata na hartije od vrijednosti i prihodi od kamata na depozite) su bili 3,35 miliona eura i oni su za 5,03 odsto manji u odnosu na 2019. godinu.

"Niže ostvarenje rezultat je daljeg izrazito visokog pada kamatnih stopa u negativnu zonu na međunarodnim finansijskim tržištima, rekli su u CBCG.

Vrhovna monetarna institucija od kamata na depozite Ministarstva finasija prihodovala je 296,60 hiljada eura, dok je godinu ranije po tom oosnovu zaradila 562,67 hiljada.U Izvještaju je objašnjeno da je smanjenje u odnosu na 2019. godinu prouzrokovano promjenom strategije upravljanja raspoloživim novcem od strane Ministarstva finansija i povlačenja novca
direktno na račun državnog trezora.

"To je posljedica intervencija u cilju ublažavanja posljedica pandemije na stanovništvo i realni sektor, objasnili su u CBCG.

Prihodi poslovanja i drugi prihodi za 2020. godinu su ostvareni u iznosu od 14,58 miliona eura i za 5,57 odsto su veći u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Dominantna stavka u ovoj grupi prihoda su naknade po raznim osnovima i to za usluge platnog prometa, operacija sa gotovim novcem, za sprovođenje prinudne naplate,kontrole poslovanja, sprovođenje
poslova fisklanog agenta...U CBCG kažu da nijesu mijenjali cjenovnu politiku za usluge i servise koje pružaju klijentima.

Najveći prhod u naknadama je ostvaren od naknada za kontrolu poslovanja,dozvole i odobrenja za 2020.godinu u iznosi od 3,17 miliona eura, što predstavlja povećanje od 9,76 odsto u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu usljed, kako kažu u CBCG, porasta vrijednosti aktive banaka.

VEĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ukupni rashodi su bili 13,55 miliona eura i oni su za 0,43 odsto manji u odnosu na ukupno izvršene rashode u 2019. godini zbog, kako se navodi u izvještaju, manjeg izvršenja finansijskih rashoda. "Finansijski rashodi se odnose na gubitke od prodaje i umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava,negativne kursne razlike i druge finansijske rashode. Ukupni finansijski rashodi za 2020. godinu su bili 1,78 miliona eura i manji su za 18,60 odsto uodnosu na prethodnu godinu.Smanjenje je rezultat
manje izvršenih finansijskih rashoda po osnovu negativne kamate na depozite i hartije od vrijednosti i smanjenja gubitaka od prodaje i umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava,objašnjeno je iz CBCG.

Troškovi poslovanja za prošlu godinu bili su 11,79 miliona eura i za tri odsto su veći u odnosu na uporedni godišnji period.

Troškovi naknada su izvršeni u iznosu od 257,98 hiljada eura i veći su u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu
za 48,70 odsto.

"Povećanje ovih troškova u odnosu na plan i u odnosu na uporedni period, dominantno je rezultat većih troškova naknada ino bankama za unošenje efektive zbog povećanih potreba trezora u uslovima epidemije u cilju blagovremenog snabdijevanja bankarskog sektora gotovim novcem, kao i troškova održavanja kastodi računa i ostalih određenih naknada, objasnili su u CBCG.

Na administrativne troškove je potrošeno 617,59 hiljada eura što je za 14,02 odsto manje nego godinu ranije. U CBCG kažu da su sve kategorije administrativnih troškova (kancelarijski materijal,troškovi energije,komunalne usluge, nematerijalne usluge, naknade drugim fizičkim licima..) ostvarene u nižim iznosima u odnosu na prethodni period,osim troškova ostalog materijala, iz razloga nabavke materijala neophodnog u zaštiti zaposlenih od pandemije.

Operativni troškovi poslovanja za 2020.godinu su izvršeni u iznosu od 1,72 miliona eura i za za 3,85 odsto su veći u odnosu na prethodnu godinu.Operativne troškove čine troškovi održavanja osnovnih sredstava i opreme,literature, telekomunikacionih usluga, poreza, taksi i drugih dažbina, naknada po ugovorima o poslovnoj saradnji, amortizacije...

Ukupna bilansna suma CBCG na kraju decembra prošle godine je bila 1,88 milijardi eura, ukupni kapital 80,18 miliona (8,52 odsto više nego 2019. godine), dok je osnovni kapital bio 50 miliona eura.

"Nezavisni spoljnji revizor, revizorska kuća Deloitte iz Podgorica, izrazila je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG uz isticanje da "priloženi finansijski iskazi daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima", piše u izvještaju.

Povećani troškovi zaposlenih

Na troškove zaposlenih u CBCG (bruto zarade, druga primanja, naknade povećanih troškova zaposlenih, ostali troškovi zaposlenih) prošle godine je potrošeno 8,44 miliona eura i oni su za 1,66 odsto veći u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu kada su bili 8,31 milion eura. Nije objašnjeno zašto su ovi troškovi na godišnjem novu povećani. U Izvještaju piše da je u prošloj godini CBCG imala 369 zaposlenih.

Za službena putovanja i usavršavanja zaposlenih prošle godine je potrošeno 65,19 hiljada eura što je u odnosu na plan manje za 82,21 odsto.

Zbog pandemije, većina putovanja tokom 2020. godine je otkazana, a planirana dešavanja su realizovana putem vebinara koji uglavnom ne predstavljaju trošak za CBCG, objašnjeno je u izvještaju.

479,59 hiljada eura bili su prihodi od naknada za usluge pretrage kreditnog registra, dok je godinu ranije po tom osnovu prihodovano 643,01 hiljadu eura (25,41 odsto manje).

Kroz kreditni registar banke provjeravaju ukupno zaduženje klijenata i taj trošak plaćaju klijenti banaka

 Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV