slika

Privredi 150 miliona do kraja godine?

  30/06/2021Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) očekuje da bi u četvrtom kvartalu (oktobar decembar) ove godine privredi mogao biti dostupan novac iz kredita Evropske investicione banke (EIB) koji je dio drugog paketa socio-ekonomskih mjera nove izvršne vlasti.

Iz resora kojim rukovodi ministar Jakov Milatović, saopšteno je "Vijestima da su u toku pregovori sa tom međunarodnom finansijskom institucijom.

"Pregovori sa EIB-om za finansiranje crnogorske privrede u iznosu od 150 miliona eura za naredni trogodišnji period su u toku. Novac koji EIB odobrava je namijenjen finansiranju mikro, malih i srednje kapitalizovanih preduzeća u Crnoj Gori, ali i subjektima javnog sektora i to za finansiranje investicija i obrtnog kapitala, pri čemu za projekte klimatske akcije mora biti opredijeljeno 30 odsto. Pozitivan ishod pregovora bi omogućio da novac iz ove kreditne linije bude dostupan u četvrtom kvartalu 2021. godine, kazali su u MER-u.

Ovaj novac je namijenjen za podršku likvidnosti, finansiranje obrtnog fonda i investicija.

Vlada je u okviru drugog paketa mjera pomoći obezbijedila 40 miliona eura kod Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB). Taj novac će se plasirati posredstvom komercijalnih banaka.

"Nakon realizacije ove tranše od 40 miliona eura, postoji mogućnost obezbjeđivanja dodatnih 30 miliona eura podrške. Projekat će se realizovati na način što će Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, iz prethodno pomenutog kreditnog aranžmana, bankama kroz "transferni zajam obezbijediti novac za kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, saopšteno je ranije iz ovih resora.

Vlada će novac bankama prenijeti beskamatno, pa će krajnjim korisnicima biti odobreni krediti po znatno povoljnijim uslovima od tržišnih.

Ako banke potroše svih 40 miliona eura, postoji mogućnost da se sa CEB-om zaključi ugovor za još dodatnih 30 miliona eura,koje bi se prenijele komercijalnim bankama u cilju plasiranja povoljnih kredita mikro, malim i srednjim preduzećima.

Rebalansom prošlogodišnjeg budžeta bivša Vlada je u okviru trećeg paketa mjera pomoći obezbijedila kod CEB-a 70 miliona eura koje će dati direktno bankama, da bi okvirni ugovor o zaključenju ovog aranžmana za 40 miliona eura na sjednici bivše Vlade bio usvojen krajem novembra prošle godine.

Vlada je kao posljednju fazu pomoći privredi najavila osnivanje Kreditno-garantnog fonda, čiji će zadatak biti da izdaje garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita koji banka odborava krajnjim korisnicma po garantnim linijama.

Partner Vladi na tom projektu Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja će podržati kreditno-garantni fond i šeme u dijelu tehničke pomoći. EBRD je, za potrebe projekta, angažovala međunarodnog konsultanta Crimson Capital, koji će, tokom prve faze, pomoći u određivanju glavnih specifikacija i zahtjeva za krizne garantne šeme.

U ovoj fazi će biti razvijen plan dizajna, strukture, implementacije i operacionalizacije krizne garantne šeme i kreditno-garantnog fonda, a sve na bazi ranijeg iskustva Crimson Capitala.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV