slika

CBCG podržava razvoj FinTech-a

  02/06/2021„Digitalizacija je velika šansa za Crnu Goru, dok je budućnost finansijskog tržišta u saradnji banaka i FinTech kompanija“, zaključeno je na sastanku guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića i predstavnika NVO „ICT Cortex“, klastera kompanija koje predstavljaju oko 50% crnogorskog IT tržišta, sa oko 400 zaposlenih, dok njihovo učešće u ukupnom izvozu Crne Gore čini oko 10%.

Sastanak je održan na inicijativu CBCG, a u cilju promovisanja saradnje ove institucije i IT sektora na planu razvoja novih tehnologija čijim kreativnim rješenjima će se olakšati i ubrzati simbioza tehnologija i korisničkih usluga za finansijko tržište Crne Gore. 

 

Guverner je istakao da CBCG sa posebnom pažnjom prati dešavanja vezana za razvoj FinTech-a. „Uvažavajući značajne inovacije u industriji plaćanja i ubrzani razvoj digitalizacije, CBCG je započela sa projektom uvođenja servisa instant plaćanja“, saopštio je guverner Žugić. Paralelno, CBCG podržava razvoj FinTech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga i podstiče saradnju između banaka i FinTech kompanija, a sve u cilju zadovoljavanja potreba klijenata. 

 

Najavljena je skora operacionalizacija CBCG FinTech Hub-a kao regulatornog inovacijskog centra, kojim ova institucija promoviše razvoj FinTech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga sa ciljem stvaranja tehnološki napredne Crne Gore sofisticiranih vještina i inkluzivnog društva. CBCG je upoznala predstavnike ICT Cortex-a sa realizacijom projekta izrade Strategije malih plaćanja 2022-2026. i Standardizacije QR koda. Konačno, naglašena je važnost što skorijeg usvajanja novog Zakona o platnom prometu, kojim će se u pravni sistem Crne Gore u potpunosti implementirati Direktiva EU 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD2). Ovim zakonom se, između ostalog, predviđa uvođenje novih platnih usluga kojim bi se tržište platnih usluga otvorilo i za nove potencijalne pružaoce platnih usluga (TPPs – Third Party Providers), i to pružaoce usluge iniciranja plaćanja (Payment Initiation Service Providers - PISP) i pružaoce usluge informacija o računu za plaćanje (Account Information Service Providers - AISP). Predstavnici ICT Cortex-a su predstavili svoje viđenje trenutnog institucionalnog okvira za pružanje platnih i bankarskih usluga, a ujedno su predstavili inovacijske projekte koje su implementirali u domaćem i regionalnim finansijskim sistemima. 

 

Guverner je najavio da će CBCG u posljednjoj nedjelji septembra ove godine organizovati konferenciju posvećenu digitalnoj transformaciji u bankarskom sektoru i pozvao sagovornike da učestvuju u pripremama za ovaj događaj.

 

Na sastanku je dogovorena izrada Memoranduma o saradnji sa ciljem produbljenja saradnju CBCG i NVO ICT Cortex, a koji će poslužiti kao osnova za razvijanje institucionalnih mehanizama za zajedničko djelovanje u pravcu kreiranja inovativnih rješenja i razvijanja novih poslovnih modela prilagođenih zahtjevima savremenog tržišta.

 Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV