slika

Šta je overdraft kredit i u kojim situacijama predstavlja povoljno sredstvo finansiranja?

  20/05/2021Ovaj način finansiranja nudi vam mogućnost da vršite plaćanja u iznosima iznad raspoloživog stanja na računu, a do određenog limita, koji se određuje u dogovoru sa kreditnim savjetnikom.

Drugim riječima, uz pomoć ove rezerve likvidnosti, preduzeća mogu izmiriti kratkoročne obaveze čak i onda kada su one veće od iznosa sredstava na računu, i to u bilo kom trenutku.

Kada je overdraft kredit odobren, sredstva su dostupna 24 časa, 365 dana u godini ⎼ putem platnog naloga na šalteru, debitne kartice ili elektronskog bankarstva.

Uz pomoć ove rezerve likvidnosti, preduzeća mogu izmiriti kratkoročne obaveze čak i onda kada su one veće od iznosa sredstava na računu, i to u bilo kom trenutku.

Vjerujemo da će vam saznanje da za korišćenje ovih sredstava nije potreban poseban zahtjev, već da njima možete raspolagati putem klasičnog platnog naloga, predstavljati dodatnu pogodnost, baš kao i to da namjenu njihovog korišćenja nije potrebno dokazivati.

Ako se pitate koji je način otplate, važno je da znate da je u pitanju fluktuirajući kredit. Da pojasnimo ⎼ kredit otplaćujete svakim prilivom sredstava na transakcioni račun za nacionalni platni promet, a otplaćeni dio kredita kasnije možete ponovo povući sve do isteka perioda na koji je odobren. Drugim riječima, sredstva možete koristiti i vraćati više puta, sve do datuma dospijeća kredita. I da ne zaboravimo ono što sigurno sve vas interesuje: kamatu plaćate mjesečno, i to samo na iskorišćeni dio sredstava, što će znatno olakšati upravljanje ovim troškom.
 

Sredstva možete koristiti i vraćati više puta, sve do datuma dospijeća kredita, dok kamatu plaćate mjesečno, i to samo na iskorišćeni dio sredstava, što će znatno olakšati upravljanje ovim troškom.

Kada je najisplativije koristiti overdraft kredit?

Ukoliko ste pažljivo čitali prethodne redove, vjerovatno ste primijetili da je naša Sveznalica akcenat stavila na činjenicu da je overadft kratkoročni izvor sredstava pa je kao takav namijenjen plaćanju kratkoročnih obaveza i ostvarivanje likvidnosti na kratak rok. U tom smislu, overdraft kredit nikako nije pogodan za investicije ili obezbjeđivanje osnovnih sredstava, već za namjene poput finansiranja obrtnih sredstava, izmirenja tekućih, kratkoročnih obaveza ili plaćanja prispjelih faktura. Ukoliko sredstva koristite u ove svrhe, imaćete osjećaj sigurnosti, uravnoteženost finansija, a fluktuacijama vaših gotovinskih tokova upravljaćete lakše.

Overdraft kredit nikako nije pogodan za investicije ili obezbjeđivanje osnovnih sredstava, već za namjene poput finansiranja obrtnih sredstava, izmirenja tekućih, kratkoročnih obaveza ili plaćanja prispjelih faktura.

Na kraju, ono što prethodi donošenju bilo koje odluke jeste sagledavanje prednosti i nedostataka izbora koje imamo, a isto važi i kada je ovaj način finansiranja u pitanju, o čemu više možete saznati ovdje.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV