slika

Kada banka odlučuje da li će odobriti kredit za kredit?

  07/05/2021 

U procesu za dobijanje kredita, kao najveći problem ističe se brojna papirologija i dostavljanje velikog broja informacija koje su banci neophodne. Međutim, sve to je potrebno, kako bi banka postupala u skladu sa zakonima i internim aktima. Prilikom odobravanja novih kredita, banka obavezno sagledava Vašu kreditnu istoriju. U tu svrhu, banka provjerava da li ste već zaduženi odnosno da li ćete moći da otplaćujete kredit.

 

Teško da ćete dobiti kredit sa lošom kreditnom istorijom. Neadekvatna kreditna sposobnost znači da ste već kreditno zaduženi, a tekući prihodi ne dozvoljavaju novi kredit odnosno kupovinu nepokretnosti. Na kreditnu sposobnost uticaće i to da li ste nekome jemac.

 

Kreditna istorija oslikava Vaš odnos prema obavezama koje ste preuzeli i od velikog je značaja kad banka odlučuje da li da Vam odobri kredit. Za te potrebe, banka koristi izvještaj iz Kreditnog registra.

 

Bez obzira na vrstu kredita i banku, za početak se obavezno provjerava kreditna sposobnost.

 

U slučaju da aplicirate za stambeni kredit, najbolje je da prvo posjetiti banku, pa tek onda gledati oglase za kupovinu kuće ili stana. Na osnovu dosadašnjeg iskustva kreditnih savjetnika, klijenti prvo pronađu kuću/stan koji žele da kupe, pa tek onda dođu u banku i zahtjevaju određeni (veći) iznos kredita. Tada, klijenti izražavaju nezadovoljstvo, usljed nemogućnosti banke da odobri veći iznos kredita, koji su prvobitno isplanirali.

 

Pri pomisli na „dom iz snova“, zaboravlja se, da se dugoročni stambeni krediti odobravaju na 10, 20, godina. Često se ide do sopstvenih granica finansijske izdržljivosti. Tada i male promjene mogu ugroziti Vašu finansijsku situaciju. Takođe, ukoliko je kredit sa promjenljivom kamatnom stopom, postoji mogućnost da se anuitet poveća.

 

Život je nepredvidiv. Može se desiti da Vam se povećaju troškovi življenja, dobijete blizance, možda će biti neophodno da preuzmete brigu o roditeljima ili nešto drugo.

 

Finansijska situacija može biti ugrožena iz više razloga, ne samo zbog gubitka posla ili smanjenja prihoda. Za većinu kredita, smatra se, da Vam nakon plaćanja svih mjesečnih obaveza i novih priliva na račun ostane makar polovina mjesečne zarade, a bankarski savjetnici će, gotovo bez izuzetka, obeshrabriti dodatno zaduživanje.

 

U slučaju stambenog kredita, najčešći problem je adekvatno osiguranje kredita. To znači da Vaša imovina ima malu vrijednost (ili da nemate dovoljno sopstvenih sredstava), kako bi se kao sredstvo obezbjeđenja kredita koristila samo hipoteka.

 

Pažnja! Kada Vam banka produži rok otplate kredita, a kao sredstvo obezbjeđenja kredita se koristi polisa neke osiguravajuće kuće, to produženje mora biti odobreno od strane osiguravajućeg društva koje Vam je izdalo polisu.

 

Dešava se da banka odbije da odobri kredit, zbog, kako se to u bankarskom žargonu kaže, nekorektne finansijske situacije. To znači da će odloženo plaćanje kredita prelaziti limite po Vašem računu ili kartici i nagomilavati obaveze za izvršenje. Ovakva kašnjenja se evidentiraju u kreditnom registru Centralne banke Crne Gore, a onda kada želite kredit, da otvorite račun ili uzmete kreditnu karticu, podaci o urednosti plaćanja rata i naknada biće dostupni banci.

 

Kako poboljšati »kreditnu sliku«?

Kreditnu istoriju možete poboljšati isključivo kroz redovno izmirivanje svih postojećih obaveza prema banci. Nekorektna odnosno neredovna komunikacija sa bankom samo će stvoriti dodatne probleme u otplati i pogoršati Vašu kratkoročnu i dugoročnu “kreditnu sliku”. Sva kašnjenja prijavljuju se Kreditnom registru i tako utiču na Vašu buduću kreditnu sposobnost. Bitan faktor je dužina poslovnog odnosa sa bankom. Urednost i dužina poslovanja sa bankom predstavlja značajan faktor prilikom donešenja odluka o Vašoj kreditnoj sposobnosti.

 

Može se desiti da u određenom trenutku nećete moći da izmirite kreditne obaveze. Savjetuje se, da se u ovakvim situacijama, odmah obratite banci. Tako, može da se ugovori reprogram kredita putem produženja roka otplate kredita i/ili uvođenjem grejs perioda. Takođe, objedinjavanjem svih Vaših obaveza, po više različitih plasmana, moguće je refinansirati dug.

 

Realizacijom nekog od modela za nastavak urednog izmirivanja obaveza, sprečava se produbljivanje problema i produžavanje kašnjenja, a time i evidentiranje istog u izvještaju Kreditnog registra. Na taj način, sprečavaju se mogući problemi kod narednih zaduživanja.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV