slika

Vrste štednje

  17/04/2021Štedjeti nije jednostavno. Pored toga, sačuvati vrijednost ušteđenom novcu zahtijeva dodatnu analizu gdje, na koji period i pod kojim uslovima ostaviti svoju ušteđevinu kao depozit.

Cilj prave štednje je da zarađuje za nas.

To se postiže čuvanjem novčanih sredstava na računima banke u dogovorenom vremenskom periodu, banci se ustupa pravo raspolaganja tim novcem, a za to pravo banka isplaćuje korisniku određenu naknadu – kamatu na štednju.

Može se štedjeti u:
– domaćoj i
– stranoj valuti.

Postoje dvije osnovne vrste štednje:
– oročena i
– štednja po viđenju ili a vista štednja.

Oročena štednja podrazumijeva polaganje novca na tačno određen period. Tek nakon isteka tog perioda klijent je u mogućnosti da raspolaže svojom ušteđevinom koja je uvećana za kamatu koju banka plaća za korišćenje novca u tom periodu. U nekim ugovorima se može dogovoriti ranije povlačenje novca ali u tom slučaju kamata se ne isplaćuje, dok u nekim bankama klijent plaća penale zbog nepoštovanja ugovora.

Štednja po viđenju podrazumijeva polaganje novca sa mogućnošću povlaćenja novca i do tada obračunate kamate u bilo kom trenutku bez plaćanja kazni. Kamate na štednju po viđenju su daleko niže od kamata na oročenu štednju.

Prilikom oročavanja štednje potrebno i poželjno je znati nekoliko elemenata kako bi izabrali banku koja nudi najprihvatljiviji oblik štednje. Na tu odluku utiču: lične preferencije klijenta, namjere za trošenje u budućnosti, povjerenje u datu valutu, visina prihoda (kamatna stopa koja se razlikuje za različite valute) kao i zakonske odredbe o oporezivanju prihoda.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV